ABOUT US

WHO WE ARE AND WHAT WE ARE DOING

ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಅವನ/ಅವಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

Live Sessions

ಲೈವ್ ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ

Live Trading

ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೇಡಸ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

Trading community

ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

Lifetime recordings access

ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜೀವಮಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ

START LEARNING WITH US

Still confused?

We understand your problems. You may have many questions boiling up in your mind. To address your concerns we recommend you to get in touch with us on whatsapp:

circle dots